вторник, 22 март 2016 г.

Равните права означават и равни задължения.Атаките в Париж ме потресоха. Атаките в Брюксел ме вбесиха. Брюксел, в който, човек и добре да живее, рано или късно попада. Брюксел, който олицетворява Европа. Скучният, подреден Брюксел, който всеки европеец смята по някакъв странен начин за свой. Днес отново нападнаха нас, европейците. И подчертавам НАС. Защото не приемам тези от рода на „заслужиха си го, евротолерастите”, не приемам реплики „казах ли аз” и „знаех си”, не приемам ехидничене върху жертвите на терористични атаки – независимо от цвета и религията на тези жертви.  

Европейските ценности са това, което прави Европа толкова желана, както за нас, така и за стотици-хилядите бежанци и мигранти. Равните права е това, което липсва в онзи чужд свят, от който те бягат. Само че… 

Само че във всяко нещо има баланс. И равните права означават равни задължения. А това някак се забрави.  Или удобно се пропуска. Голяма част от терористите са второ, трето поколение европейски граждани. Само че маргинализирани, озлобени, без образование или поне без качествено такова. 

Съжалявам, ако засягам нечии чувства, само че аз съм убедена, че вече е време за радикални мерки. И то в няколко посоки едновременно: 

образователна и културна интеграция – дошъл си в Европа, ще станеш европеец: задължително научаване на местния европейски език, след което задължително посещаване на местното национално училище. Това с пълна сила важи и за родните, европейски, неинтегрирани малцинства. Което обаче означава и че нашите деца ще учат в клас с циганчета и арабчета. Означава, че критериите за всички трябва да еднакво високи. Равните права, означават равни задължения; 

криминализация и стоварване на цялата строгост на закона върху всеки замесен в трафик на хора. Независимо от коя страна, от кое мнозинство или малцинство са. Стоварване на цялата строгост на закона върху всеки митничар, граничар или друго служебно лице взело подкуп, за да пусне, да си затвори очите или да съдейства на трафикантите на хора. Стоварване на цялата строгост на закона върху всеки корумпиран нисш или висш служител, който съдейства за престъпна регистрация, фалшиви документи и/ли източване на социалните системи на европейските държави;

прекратяване на военните действия в Близкия изток и Северна Африка дори и с цената на военна интервенция от страна на НАТО и други международни организации. Създаване на условия за възстановяване на градовете и държавите, включително и чрез целево инвестиране в образование за инженери, администратори, лекари и социални служители. Инвестиции в образователната и социална инфраструктура. Пълна прозрачност при разпределянето на инвестициите и, отново, стоварване на цялата строгост на закона при целенасочена злоупотреба или некадърно управление на тези средства;

регистрация на всеки един бежанец и мигрант, в момента, в който попадне на територията на Европа или партньорските държави. Отказът от регистрация е равен на екстрадиция… 

Равните права означават и равни задължения. Запазването на мира, запазването на свободата, запазването на Европа, изискват преподреждане на приоритетите и резки, конкретни действия.