неделя, 15 септември 2013 г.

Кой предложи ПеевскиВъпросът на века. Направо може да стане и въпросът на цяла епоха. Събуди едно отдавна затворило се в себе си общество. А вече събудено то излезе на вън да търси отговори.

Обаче, напоследък, като че ли, протестът се поумори, позабрави се за какво се излезе. Самият протест се превърна в рутина, вписана в ежедневната ни програма, без никакъв елемент на извънредност.

За това ми се струва наложително да припомним въпроса: Кой предложи Пеевски?. А може би още по-наложително е да си припомним и за какво го предложи, и кой е Пеевски.

„Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност… Агенцията е създадена, за да осигури ненамеса във вътрешните работи на българската държава от страна на външни фактори, да предоставя необходимата информация на висшите органи на държавна власт за провеждане на политиката по националната сигурност и вземане на решения в съответствие с националните интереси…

..

За изпълнение на основните функции на Държавна агенция "Национална сигурност" като специализиран орган на Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност, органите на Агенцията извършват комплекс от дейности самостоятелно, във взаимодействие помежду си и координирано с други организации, ведомства, правозащитни и правоприлагащи институции:
- контраразузнавателна дейност;
- оперативно-издирвателна дейност;
- оперативно-техническа дейност;
- информационно-аналитична и прогностична дейност;
- контролна дейност;
- методическа дейност;
- съгласувателна дейност;
- дейност по проверки, възложени от органите на прокуратурата." (информацията е от сайта на ДАНС, не съм си я измислила)

Другото, което не трябва да се забравя е, че преди, който там предложи Пеевски да го направи, НС гласува и ГДБОП да премине към ДАНС. А ГДБОП беше национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури.


И всичкият този ресурс трябваше да мине под контрола на Пеевски.. За това кой е Пеевски.. питайте Google. Но го питайте по-настървено.

Кой предложи Пеевски? 

Няма коментари:

Публикуване на коментар