сряда, 6 април 2011 г.

Теория на фактите – може би 1 част

Много се чудя кога в тази държава (наричана така за удобство на изказа, а не заради наличието на голяма държавност в момента) лидерите на мнение, доставчиците на новини, тълкувателите на факти и всички, призвани или претендиращи да бъдат призвани, които обясняват на целокупното българско общество, неангажирано пряко с управленческата дейност и отдало се кротко на копане на картофи, ще се научат:

а) Първо – да се убедят, че това, което си мислят не са пълни щуротии, като за справка ползват наличната Конституция, закони и подзаконови нормативни актове.
Тук авторът иска да каже, че печалната тенденция, всеки с малко достъп до медийно внимание да говори каквото му скимне, е твърде опасна.  Безпредметното говорене, изливането на произволна комбинация от термини и цифри само, защото звучат логично, не ги прави истински. Авторът иска, ако е възможно, всички гореизброени субекти, за удобство ще ги наречем политици, журналисти и експерти, да проверяват най-малкото кой на кого какъв се явява и на кого какви са му правомощията. Защото у незапознатия, човека НЕексперт, остават много грешни впечатления и, още по-лошо, очаквания.
Пример: Непознаването на функциите и същността на Европейския парламент и неговите членове позволи на Атака да втълпи на една известна част от природонаселението, че ЕП може да пусне 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Нещо, което първо е изключено от подписаните в годините от България споразумения и второ изобщо и по никакъв начин не е в правомощията на ЕП.

Казус: Подписването на меморандума между НЕК ЕАД и ЗАО АТОМСТРОЙЕКСПОРТ АД от, бившия вече, изпълнителен директор на НЕК Красимир Първанов. Тук законодателната рамка трябва да бъде разучена много прецизно. За меморандум между две търговски (независимо от държавното участие в тях) дружества ли става дума, междудържавно споразумение ли или какво? Освен това кой на кого какъв се явява? Кой дава мандат? Нужен ли е мандат изобщо? Кой за чии действия носи отговорност? И още, и още…

б) Второ – да правят ясно разграничение между административни действия и политически действия.

Администрацията не взима решения. Не е такава нейната роля и същност. Администрацията като цяло подпомага дейността на органите на държавната власт и местното самоуправление в интерес на обществото и при спазването на основните демократични ценности, като законност и прозрачност. Тоест администрацията подпомага ПОЛИТИЧЕСКИТЕ органи в изпълнението на техните решения. Неспазването на законосъобразно нареждане на орган, облечен с политическа отговорност, от страна на администрацията следва да бъде санкционирано. Обратно, спазването на законосъобразно нареждане, което обаче е довело до вреда за нацията и държавата, следва да донесе поемането на отговорност от политическия орган.
Тоест авторът иска всички публични изказващи се да се стремят коректно да посочват основния носител на отговорност.

Авторът се нервира нещо и за сега спира…
* This is the organization chart for the departments and offices of the Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas. (Най-важното и най-главно звено... са гражданите  -  оп, тема за размисъл)


Няма коментари:

Публикуване на коментар