петък, 17 януари 2014 г.

Шум в системата Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението
Шумът е всеки звук – без значение, каква гръмкост има – който действа негативно върху човека т.е. има неблагоприятно физиологическо или психическо въздействие и може да нарушава личния или обществения живот на отделни личности или групи от хора.

Звукът се измерва с относителна скала, единицата се нарича децибел (dB). Долната акустична граница (0 dB) е пределът, от който сме способни да възприемаме звука. Горната акустична граница (130 dB) е пределът, над който възприемането на звука е болезнено.” 

Шумът разсейва, пречи да се съсредоточим и има неблагоприятно въздействие. Шумът в общественото пространство е на път да ни запрати назад във времето, отвъд 1989 година… Разсейването с, на пръв поглед значими, но на втори – просто шумни казуси, води до разфокусиране на обществената енергия от истинските проблеми. Проблеми, чийто симптоми са въпросните казуси, но далеч не се изчерпват с тях. 

Петното – шум в системата. Истинският проблем е корумпираната среда, която позволява такива явления и липса на справедливо правосъдие за всички, тоест корумпирана съдебна система. 

Волен Сидеров и Атака – шум в системата. Истинските проблеми: отново корумпираната среда, ниската образованост на голяма част от българското население, тоест корумпиране на управлението на всяко едно ниво, ниски доходи на населението (нуждата от хляб и зрелища) – липса на всякаква адекватна политика за вдигане на доходите, тоест корумпирана управленска система; липса на справедливо правосъдие за всички, тоест корумпирана съдебна система. 

АБВ – шум в системата. Ура, ура, БСП най-накрая се разпадна. Да, страхотна алтернатива – Гоце. Това не трябва да се забравя. Истинският проблем: Битката в партиите не е за доверието на хората, а за достъпа до властта, чрез който да се облагодетелстват ограничен кръг хора. За сметка на обществото. Корумпирана среда.

Бареков – шум в системата. Подмяна на един популистки „партиен” проект. Истинският проблем: Медиен монополист си създава отново партия. Медийният монопол изкривява средата. Ниска образованост на голяма част от населението; корумпирана управленска система; липса на справедливо правосъдие за всички, тоест корумпирана съдебна система. 

Гоце/Бойко – шум в системата. Има ли договорки между различните партийни* субекти? Разбира се, че има, за това средата е корумпирана, което е истинският проблем. Другият проблем е безконтролното подслушване - неяснотата кой и защо го нарежда, кой и за какви цели използва събраната информация. Всъщност отново корумпирана среда и система.

Това са само няколко „наболели” примера от последните дни.

Или се фокусираме върху истинските проблеми – корумпираната среда, или ще си жужим още дълго време без посока и без надежда. Като мухи-многолетници. 

*партиен не означава непременно политически и обратното. Трябва, наистина трябва да спрем да бъркаме политиката с партия. 

 Корупция (на латински: corrumpo – развалям, развращавам, подкупвам) в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар